×

Makala

UHAKIKI WA RIWAYA: TAKADINI (5)

    MATUMIZI YA LUGHA KATIKA RIWAYA YA TAKADINI Mwandishi kakitendea haki kipengele hiki. Matumizi ya lugha yameonekana katika nyanja tatu: Tamathali za semi, misemo

SOMA ZAIDIUHAKIKI WA RIWAYA: TAKADINI (4)

WAHUSIKA.   Sekai. Mama yake na Takadini. Ni jasiri. Haogopi chochote, anatoroka na mwanaye na kupambana mpaka mwisho. Hatimaye anashinda mitihani yote aliyopitia. Ni mwanamke

SOMA ZAIDI


No Picture

UHAKIKI WA RIWAYA: TAKADINI (3)

UHAKIKI WA RIWAYA: TAKADINI (3) FALSAFA Falsafa ya mwandishi hupatikana kwa kusoma kazi zake nyingi. Ben J. Hanson anaamini katika ubinadamu. Imani yake inaikumbusha jamii

SOMA ZAIDI
UHAKIKI WA RIWAYA: TAKADINI

MWANDISHI: BEN J. HANSON WACHAPISHAJI: MATHEWS BOOKSTORE AND STATIONARIES MWAKA: 2004 MHAKIKI: DAUD MAKOBA   UTANGULIZI JUU YA UHAKIKI WA RIWAYA: TAKADINI TAKADINI ni riwaya inayopaza

SOMA ZAIDI

CHAKULA CHA WAGONJWA NI HIKI

Nutrient Drinks ni chakula cha wagonjwa kilichobora zaidi Bila shaka umeshawahi kuugua  ugonjwa wowote kama malaria na aina nyingine. Ukiachilia mbali wengi tuliowahi kuugua muda

SOMA ZAIDI